Håltagning Nyköping - vanliga frågor

Dags att genomföra en håltagning i Nyköping? Vi tänkte här titta lite närmare på en håltagning, ge tips, fakta och goda råd inför ditt projekt. Detta gör vi genom att svara på några vanliga frågor om håltagning och betonghåltagning i Nyköping - enligt följande:

När kan en håltagning ske?

Det vanliga är att man genomför en håltagning i samband med en renovering. Du kanske ska renovera i badrummet och behöver flytta på toalettstolen eller på handfatet? Det innebär också att du kan behöva flytta på avlopp och vattenledningar. För att detta ska kunna ske så måste en håltagning i Nyköping äga rum. Samma sak om du exempelvis ska sätta in ny ventilation eller om du ska få ny el på plats.

När sker en betonghåltagning i Nyköping?

När det handlar om betong. Skämt åsido, en betonghåltagning kan ske när en privatperson vill öppna upp och skapa en mer öppen planlösning. Ska exempelvis en vägg av betong rivas - eller delar av den - så sker också en håltagning. Samma sak gäller om man exempelvis vill sätta in nya fönster och behöver ta bort en del av väggen för detta.

Kan jag själv genomföra en håltagning?

Du bör alltid anlita proffs för en håltagning. Det handlar om ett komplext projekt som bygger på kunskap, erfarenhet, utbildning och på att man använder sig av både rätt maskiner och rätt teknik. En håltagning är ofta startskottet för en renovering och genom att ta professionell hjälp så garanteras du också en bra start på detta - en start som gör det enklare att fortsätta med de lite enklare och roligare delarna av renoveringen.

Finns det något annat att tänka på?

Ja, om du bor i ett äldre hus så bör du vara medveten om risken i att asbest kan finnas i olika material. Det är viktigt att du först genomför en undersökning av detta innan en rivning och en håltagning sker. Finns det asbest så måste en sanering ske innan. Asbest är väldigt farligt i brutet tillstånd och kan ge allvarliga skador. Många företag som erbjuder håltagning kan även sköta om asbestsaneringar.

10 Apr 2023