Glas i fasaden - en guide till val av glas för ditt hem

Att välja rätt typ av fönsterglas är viktigt för att ditt hus ska hålla en behaglig temperatur och vara skyddat mot väder och vind. Men det finns också säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. Läs vidare för att få en översikt över olika typer av glas och deras egenskaper.

Tjocklek och isoleringsfunktion

Ett vanligt glas är oftast mellan 3 och 6 millimeter tjockt, men det finns också tjockare alternativ. Ju tjockare ett glas är, desto tåligare är det och desto bättre isoleringsfunktion har det också. Om du vill förbättra husets energieffektivitet kan du välja ett isolerglas som i sig har bättre isolering. Detta kan göra det möjligt att välja tvåglasfönster istället för treglasfönster och vill man veta vad som passar bäst så kan man kontakta ett glasmästeri.

Armerat glas för extra skydd

Armerat glas är ett glas som har förstärkts för att göra det svårt att krossa. Det används ofta i fordon som transporterar höga politiker eller kungligheter, men även i butiker och konsulat. Installationen av armerat glas är liknande som med vanligt glas, men det ger extra skydd mot inbrott och till och med skott. Det är också mycket tåligt och hållbart.

Säker hantering av glas

Glas är en av de farligaste materialen att hantera och de som arbetar med glasrutor kan utsättas för skärsår. Det finns dock vissa glas som inte går sönder i skärvor utan krossas till småbitar vid en eventuell skada. Denna typ av glas minskar risken för allvarliga skador på den som hanterar det krossade glaset.

10 Jun 2023