Geotekniker – för dig som vill bygga på rätt mark

Numret till en bra geotekniker är något varje byggherre borde ha inprogrammerat på telefonen. Det gäller att inte ta alldeles för snabba byggstartsbeslut.

De flesta verkar vara överens om att det kommer behöva byggas en hel del i Sverige framöver om behovet av bostäder ska fyllas. Byggbranschen är dock en mycket inflationskänslig bransch, och i sämre ekonomiska tider verkar många byggherrar avvakta med nya projekt.

När tiderna sedan blir bättre och utsikterna för nya byggen ljusnar, kan situationen dock ändras snabbt. Plötsligt ska alla byggen igång samtidigt, och det tas en rad snabba beslut för att hinna först med projekten. När det kommer till att bygga hus är det dock viktigt att det inte går FÖR snabbt. Man kan till exempel inte bygga var som helst.

Geotekniker undersöker hållfastheten i marken

All mark är nämligen inte bra nog att bygga på. Och hur marken ser ut långt ner i jorden är inte så lätt att avgöra för en lekman, eller ens en erfaren byggare. Med hjälp av en geotekniker kan man dock enkelt få svar på om marken man tänkt bygga på håller för huset man tänkt bygga.

När en geotekniker kommer ut till platsen kommer han utföra en så kallad geoteknisk analys för att undersöka hållfastheten i marken. Även om det är viktigt att komma igång med bygget snabbt, är det ännu viktigare att ta tiden för att undersöka marken ordentligt. Ingen byggare vill få ett samtal från fastighetsägaren om några år och få veta att huset håller på att sjunka.

11 Mar 2023