Genom brandtätning kan man spara många människoliv

Strävar ni efter högsta möjliga säkerhet om brand skulle uppstå? Med tätning saktas förloppet ner vilket kan rädda liv. Det finns föetag specialiserade på brandtätning i Stockholm.

Då man bygger en fastighet planerar man även för brandsäkerheten och bygger in brandavskiljande väggar. Så kallade rökceller. Dessa väggar eller håligheter ska om det uppstår en brand hålla elden och röken instängd så länge som möjligt så att man hinner utrymma byggnaden och även släcka elden innan den har hunnit sprida sig. Ofta tar man hål i dessa brandväggar då man ska dra rör eller kablar. Då är det jätteviktigt att man ser till att det sen sluter tätt runt rören. Att man brandtätar som det heter. Att brandtäta är livsviktigt. Görs det inte på rätt sätt kommer byggnaden vid en brand att snabbt rökfyllas och människor överlever inte. Offentliga byggnader som skolor, sjukhus och badhus där många människor vistas är alltid brandtätade.

Även i hyreshus måste brandskyddet regelbundet ses över

Även hyreshus ska ha ett brandskydd. Som fastighetsägare måste man se till att man har bästa möjliga brandskydd i fastigheten och man bör systematiskt arbeta för att upprätthålla det. Detta gäller även för bostadsrättsföreningar men där är det föreningens styrelseordföranden som är ansvarig för att brandskyddet upprätthålls. Man måste se till att rökluckorna fungerar och är märkta så att de lätt hittas om en brand skulle uppstå. Också stigarledningar som finns i hus på över 8 våningar måste fungera och vara märkta. Lägenhetsdörrar ska vara tätade så att rök inte sprids ut i trapphus och till andra lägenheter och det ska finnas brandvarnare i alla lägenheter.

Olika byggnader har olika behov men en brandtekniker vet vad som är bäst

Om det börjar brinna är det viktigt att brand och rök förhindras att spridas. Ju längre man kan förhindra spridning desto bättre. Därför är det viktigt med brandtätning även i hyreshus. Olika byggnader har olika behov och det är omöjligt att själv avgöra hur man kan bättra på sitt brandskydd och vilket underhåll som behöver göras. Det finns företag med lång erfarenhet av brandtätning i Stockholm och som vet allt om hur man brandsäkrar en byggnad. En certifierad brandtekniker dokumenterar sitt arbete och lämnar alltid en ritning där man kan se var i byggnaden förbättringarna gjorts och vilken typ av tätning. Och vilken brandklass eller tätningens förmåga att stoppa branden från att sprida sig till angränsande rum. Läs mer på: https://www.brandtätningstockholm.se

16 May 2020