Entresol – från då till nu

Användandet av en entresol är något som har en lång historia. I moderna byggnader utnyttjas lösningen framförallt för att få extra golvyta i lagerlokaler.

Inom arkitekturen är en mezzanine eller entresol en mellanvåning mellan huvudvåningarna i en byggnad. Därför räknas den vanligtvis inte till det totala våningsantalet i en byggnad. En mezzanin har ofta lågt i tak och skjuter ut i form av en balkong. Termen används också för den lägsta balkongen på en teater, eller för de första stolsraderna på denna balkong.

Ordet mezzanine kommer från det italienska ordet mezzano, som betyder "mitten". Termen entresol kommer däremot från franskan och betyder bokstavligen “mellan våningar”. Grunden till termen är “entre” som betyder mellan, och “sol” som kommer från latinets “solum” och betyder golv eller mark.

Entresol – ett mellanplan som utnyttjar höjden

I svensk arkitektur har det, genom historien, aldrig varit särskilt vanligt att använda sig av en mezzanine eller ett entresolplan. Det finns dock en modern användning av lösningen att lägga till ett mellanplan när man behöver mer golvyta. Det är nämligen något som används i fabriks- eller lagerlokaler.

Förutsatt att takhöjden räcker till så är en entresol ett smart sätt att få extra golvyta. För ett lager så kan alternativet vara att anordna ett höglager, men det kräver dyra, robotstyrda fordon som kan hämta och lämna gods. En entresol kan därför vara en mer kostnadseffektiv lösning. Det finns också många sätt att variera en sådan, till exempel så att förflyttning av gods mellan planen förenklas.

28 Feb 2023