En stadig stomme i byggnaden

Precis som kroppen så har även byggnader ett skelett som är till för att skapa stabilitet i konstruktionen. Det finns olika sätt att skapa det här skelettet och olika material att använda.

Stommen i en byggnad är lite av samma sak som skelettet i en kropp. Det är den delen av byggnaden som håller uppe hela konstruktionen och gör att resten kan fästas. I vissa byggnationer är stommen och väggarna samma sak. Det gäller för hus som byggs av lecablock eller liknande konstruktionsmaterial. Detsamma gäller för timmerhus, som även de har en vägg som dessutom håller upp huset. Men för de flesta andra hus, och högre byggnader, så är det en stomme som består av trä eller metall som används.

Arkitekt och byggnadsingenjör

Om man inte bygger ett hus helt själv så brukar det vara en arkitekt och/eller en byggnadsingenjör som ritar hur huset ska se ut och hur det ska vara konstruerat. Byggnadsritningarna är en beskrivning där man visar hur byggnaden ska se ut och hur de olika lagren ska byggas upp. Vid större byggnader brukar båda yrkesgrupperna vara inblandade, för att inget ska gå fel.

Men vid villor och liknande så kan det vara en av yrkesgrupperna som gör all planering. Vid byggnationer av villor är det vanligast att man gör en stomme av trä, eller som sagt murar upp den av exempelvis lecablock. Men för större byggnader är det vanligast att man använder sig av stål. Ett material som har högre styrka och hållbarhet. Läs mer om stålkonstruktioner här: stålkonstruktioner.nu

7 Feb 2021