Dolda fel är husets cancersvulst

Dolda fel i hus. Likt en tumör visar de sig inte förrän de har vuxit. Sedan är de ett enerverande problem som krossar dina drömmar och kvar är en mardröm.

Dolda fel i hus är ingen helt ovanligt förekommande företeelse. Detta beror på att de är just det, dolda. Det behöver inte betyda att någon har försökt lura dig genom att sälja dig ett undermåligt hus som hade tydliga behov av renovering. Dolda fel tenderar att vara fuktrelaterade skador som till exempel mögel. De växer och visar sig oftast inte förrän en bit in i husvistelsen och kan på så sätt ha varit dolda även för den som sålt dig bostaden. Eller så har du blivit lurad och då kan det finnas juridisk hjälp att få. Du som köpare kan då ha rätt till ersättning och om skadorna är tillräckligt omfattande kan du också få rätt till att helt häva köpet.

Dolda fel i hus, hur skyddar man sig?

För det första så är dolda fel i hus fel som inte går att upptäcka med en grundlig inspektion av huset. Därför ska du alltid använda dig av en kompetent och erfaren besiktningsman när du ska köpa ett hus. Denne kanske inte kan upptäcka felen vid besiktningen. Men tack vare att du har gjort denna grundliga undersökning så räknas det som att felen som uppstår efteråt är dolda. Det i sin tur kan vara till din hjälp när du söker ersättning för skadorna eller helt vill häva köpet.

15 Apr 2022