Deponi i Stockholm som både tar emot och säljer begagnat byggmaterial

Har ni schaktmassor som ni vill bli av med eller söker ni efter begagnade tegelstenar? Det finns deponi i Stockholm som både tar emot och säljer material.

När man gräver och utför olika typer av markarbete får man ofta stora mängder jord och sten över. Ibland kan man använda detta i trädgården eller på tomten, men inte alltid. Då kan man i stället lämna det för deponi och återvinning. Men för att det ska fungera får schaktmassorna inte vara uppblandade med exempelvis cement och annat material.

Genom att lämna in schaktmassor och material för deponi och återvinning gör man något gott för miljön. Detta eftersom byggsoporna renas och sorteras. På så vis går materialet att använda på nytt som exempelvis fyllnadsmaterial vid olika typer av byggnation. Förutom schaktmassor kan man även lämna in tegelstenar, tegelpannor, betong, sand med mera.

Spara pengar genom att bygga av återvunnet material från en deponi

Det finns flera företag som arbetar med deponi i Stockholm såsom damattsson.se. Hur mycket det kostar att lämna in schaktmassor eller gammalt byggmaterial beror på vad det är och om det är förorenat. Det går att hitta både villkor och prislistor på de olika företagens hemsidor men man kan även ringa och fråga.

Det går att spara en hel del pengar genom att använda sig av återvunnet material när man ska bygga. Är man på jakt efter enstaka tegelstenar eller tegelpannor av äldre modell kan enda sättet att få tag i rätt profil vara att vända sig till en professionell deponi.

4 Aug 2023