Dags för trädfällning i Nacka

Träd är en del av det system som håller planeten levande. Ibland måste ändå enstaka exemplar tas bort. Sjuka träd eller träd som utgör en fara. Trädfällning i Nacka är en nödvändighet.

Träd är ibland både en tillgång och ett hot. Träd utgör vindskydd, förhindrar erosion, binder vatten och ger skugga. Ändå händer det att de växer så olämpligt att de måste fällas. Den vanligaste anledningen till att träd behöver tas bort är ålder och sjukdom. När ett träd blir tillräckligt gammalt kan det ha ruttnat inuti.

Ett träd som är sjukt utgör en stor risk. Det syns inte alltid utifrån men stora grenar eller rentav hela trädet kan falla till synes oväntat. Skador på människor eller egendom kan följa. Andra gånger händer det att rötter på träd växt väldigt illa. Om de hotar husgrunder eller spräcker vattenledningar behöver de åtgärdas.

Säker trädfällning utan skador

Om det är något som videor online lärt oss är det att det oftast är en riktigt dum idé att ge sig på att fälla träd på egen hand. Som amatör, om än aldrig så glad, har du inte möjlighet att korrekt bedöma hur trädet kommer att falla eller konsekvenserna. Det behövs helt enkelt proffshjälp.

En tränad arborist vet skillnaden mellan olika typer av träd och hur de brukar falla. De har korrekta redskap och matchande kunskaper. Dessutom kan de hjälpa till med att frakta bort ved och ris. Har du någon gång tagit bort rester efter en trädfällning vet du hur värdefull den tjänsten är. Läs mer om trädfällning på denna hemsida: trädfällningnacka.nu

23 Sep 2021