Om ditt byggprojekt kräver bygglov måste du anlita en kontrollansvarig

Oavsett om du planerar att bygga nytt, bygga om eller renovera gäller samma sak: om det du ska göra kräver bygglov måste du ha en kontrollansvarig inkopplad på projektet. En kontrollansvarig är en certifierad person med erfarenhet av byggbranschen och gedigen teknisk utbildning. Han eller hon har utöver det ansetts som personligt lämplig för uppgiften och därför tilldelats ett certifikat. I Stockholm är det vanligtvis lätt att hitta kunniga och erfarna kontrollansvariga för alla typer av byggen och renoveringar.

Välj kontrollansvarig tidigt

Det är bra att redan på ett tidigt stadium koppla in en kontrollansvarig, helst så att denne kan vara behjälplig under planeringsarbetet. Det den kontrollansvarige kan göra tidigt i processen är att se till att det som bestäms stämmer överens med gällande bygglagstiftning och att det upprättas en kontrollplan som kan checkas av efter hand. Den kontrollansvarige kan också hjälpa till med att fylla i bygglovsansökan på ett korrekt sätt. I alla händelser måste hur som helst ett förslag på kontrollansvarig finnas med i bygglovsansökan.

En kontrollansvarig är din trygghet

Den kontrollansvarige svarar både mot dig som byggherre och till byggnadsnämnden i kommunen. Upptäcker han att entreprenören avviker från kontrollplanen så ska detta rapporteras både till byggnadsnämnden och till dig som byggherre. Är avvikelsen allvarlig har du rätt att bryta kontraktet med entreprenören och anlita en annan byggfirma. Det är du som är ytterst ansvarig för att allt arbete som utförs på ditt bygge sker enligt de lagar och regler som finns, så du gör alltid klokt i att lyssna på vad den kontrollansvarige har att säga.

Hur hittar man en kontrollansvarig i Stockholm?

Hos Boverket kan man på deras hemsida se en förteckning över de kontrollansvariga som är registrerade. Du kan söka på din kommun, till exempel Stockholm, och se vilka certifierade kontrollansvariga som finns tillgängliga just nu. De flesta kontrollansvariga har även hemsidor där du kan läsa mer om vad de har för kvalifikationer och erfarenheter, samt hur mycket de tar i arvode, något som kan skilja sig åt ganska mycket. Bor du i Stockholm är priserna för en kontrollansvarig i regel något högre än i andra delar av landet, å andra sidan finns här många duktiga kontrollansvariga att välja mellan, som dessutom har kunskap om de ibland speciella förutsättningar som gäller inom byggbranchen i  Stockholm.

Välj en oberoende kontrollansvarig

Även om en kontrollansvarig innebär ännu en utgift, är det samtidigt en trygghet och en garanti för dig som byggherre att det jobb du anlitar entreprenören för att göra blir utfört på ett korrekt sätt. Ett bygge där det fuskas och inte sker enligt gällande lagstiftning kommer inte att få något slutbevis från kommunen, något som i förlängningen leder till stora kostnader för dig.

Men tänk också på att det alltid är du som är ytterst ansvarig för att arbetet sker på ett korrekt sätt. Den kontrollansvariges uppgift är att hjälpa dig och rapportera de avvikelser som upptäcks. Till en viss gräns kan du klandra den kontrollansvarige om fusk upptäcks, men det yttersta ansvaret ligger rpå dig. Se därför till att du väljer en kontrollansvarig som inte har något samröre med entreprenören och kan misstänkas vara i beroendeställning till denne.

Läs mer på https://www.kontrollansvarigstockholm.net.

9 Apr 2019