Bygg en egen laddstation med grannarna

Det finns idag mer än 70 000 elbilar i Sverige. Många av dem rullar på gatorna i Stockholm. Elbil är framtidens fordon, och experterna spår att el kommer att vara det vanligaste drivmedlet för bilar från och med 2030. Fossila drivmedel kommer alltmer att fasas ut och bensindrivna bilar kommer antagligen vara helt borta runt år 2050.

Detta är så klart en välkommen nyhet, inte minst för klimatet, men samtidigt återstår mycket arbete för att våra elnät ska kunna klara av den belastning det innebär när alla våra bilar ska laddas med el. Om alla bilar idag skulle bytas ut mot elbilar, och alla bilägare skulle ladda sina bilar varje natt, skulle vårt elnät slås ut. Det tar mycket kraft att ladda en elbil. Men i takt med att elbilsägarna blir fler och fler, byggs också kapaciteten i elnäten ut, och experterna är övertygade om att vårt elnät i slutändan kommer att klara elbilsrevolutionen.

Mobilisera grannarna

Men att tänka i förväg är alltid mödan värt, och om du funderat på elbil men avstått på grund av bristen på laddstolpar i närheten av din bostad, kan det vara värt att fundera på om du och dina grannar inte skulle investera i att sätta upp en laddstation med laddstolpar i kvarteret? Har man långt att köra varje dag, vilket man ofta har i Stockholm, är riktiga laddstolpar ett måste. Att ladda bilen i sitt eget eluttag är ofta inte tillräckligt, utan brukar kräva att man åtminstone någon gång under dagen blir tvungen att leta upp en laddstolpe, vilket i sig slösar på elen.

Dela på installationskostnaderna

Med ordentliga laddstolpar i kvarteret ser man till att kvarterets elbilar får den kapacitet de behöver för att klara en hel dags körning i Stockholm. Går man ihop ett gäng grannar kan installationskostnaderna minska rejält jämfört med om var och en skaffar egna laddboxar i garaget, vilket annars kan vara ett alternativ.

Den stora fördelen med att bygga en gemensam laddstation är att det blir lättare att tillgodose elförsörjningen. När man installerar en laddbox i ett garage behöver man oftast utöka elkapaciteten genom att dra nya ledningar. Bygger man i stället en laddstation med flera laddstolpar på ett och samma ställe, som en parkering, kan all el som behövs dra på en och samma gång, någon som blir betydligt billigare utslaget på alla grannar.

Betala för den el du förbrukar

Med laddstolpar går det lätt att se hur mycket el var och en förbrukar, och grannarna behöver inte vara oroliga för att de betalar för mer el än de förbrukar. Åker man på semester, eller  ska man inte behöva betala för el man inte använder. Med moderna laddstolpar, som håller koll på vilken bil det är som laddar, sköts faktureringen helt automatiskt och samfälligheten bekostas gemensamt utifrån hur mycket el var och en förbrukar.

Professionell installation av laddstolpar i Stockholm

För att dra el och installera laddstolpar måste man, både enligt lagen och för sin egen säkerhet, anlita en behörig elfirma, och naturligtvis helst en firma som är specialiserad på laddstolpar och laddning av elbilar. En bra elfirma kan hjälpa till med att beräkna och dimensionera anläggningen utifrån det behov som finns, och kan  förväntas finnas inom några år, och utifrån det designa laddstationen. Det är alltid bra att installera några fler laddstolpar än vad det i nuläget finns behov av i kvarteret, eftersom fler boende i  rimligtvis kommer att bli inspirerade att köpa elbil när de ser att det finns en laddstation på behändigt avstånd från hemmet.

17 Apr 2019