BIM – kan detta hjälpa dig med bygglovsansökan?

BIM står för Building Information Modelling och är ett program som skapar visuella modeller för hela ditt byggprojekt. Inklusive organisation och logistik.

I dag får allt fler byggprojekt avslag på sin bygglovsansökan. Byråkratin gällande bygglov och nybyggnationer är minst sagt krånglig, och det kan tyvärr innebära stora kostnader att få byggstarten försenad på grund av dylika orsaker. Anledningen till avslag kan självklart variera, men många gånger kan det faktiskt handla om att tjänstemännen inte förstått hur fastigheten kommer att se ut.

Det kan alltså vara en fördel att bifoga en tydlig visualiseringsmodell till din bygglovsansökan. Detta gäller särskilt mer komplexa eller ovanliga fastigheter. Även om du själv tycker att du har en tydlig vision, är det inte säkert att någon annan upplever detsamma utifrån en ren beskrivning av den kommande fastigheten eller ens en arkitektritning.

BIM står för Building Information Modelling

Ett system som är användbart för att ta fram just sådana tydliga visualiseringsmodeller är Building Information Modelling (BIM). Det är också värt att notera att bygglovsansökan alltid handlar om betydligt mer än hur fastigheten kommer se ut. Det är hela byggplanen som ska godkännas. Med hjälp av BIM kan du även visa hur du har tänkt att bygget ska gå till.

BIM är ett program som gör det möjligt att bygga upp en visuell modell av hela byggprocessen, inklusive de logistiska steg som handlar om arbetsledning och koordinering av samtliga inblandade entreprenörer. Att kunna leverera en så högteknologisk och allomfattande visuell modell till kommunen inför bygglovsansökan kommer säkert öka dina chanser till ett snabbt godkännande.

10 Jul 2023