Besiktning som avslutning

När entreprenaden är avslutad är det dags att genomföra en besiktning av byggnationen. Innan avslutningen görs, måste arbetet godkännas av en kunnig entreprenadbesiktningsman. Trots att det borde vara självklart glöms det tyvärr ibland bort.

Oavsett om det gäller en stor eller liten byggnation är det alltid en betydelsefull affär för någon. Vare sig det är en helt nybyggnad eller en tillbyggnad spelar ingen roll. Arbetet måste vara säkert utfört och hålla för framtida behov. Självklart varierar kostnaderna i dessa fall, men oavsett priset är kvaliteten och säkerheten alltid av yttersta vikt.

Värdet av en besiktning

En besiktning utgör ett gott avslut för alla inblandade parter. För byggherren är det en bekräftelse på att arbetet har genomförts korrekt. För entreprenörerna som har utfört arbetet, eller delar av det, ger det en möjlighet att få sitt arbete godkänt. Dessutom gynnar en besiktning även framtida hyresgäster. Efter en genomförd entreprenadbesiktning kan arbetet godkännas och ersättning betalas ut. I vissa fall kan det även krävas att vissa delar av arbetet måste göras om för att uppnå rätt standard. Men hur går då själva besiktningen till?

Först och främst är det av största vikt att välja en kvalificerad person för besiktningen. Den person som utför entreprenadbesiktningar bör ha gedigen kunskap inom byggnadsteknik. Dessutom måste de vara väl insatta i den juridik som är relaterad till området, inklusive tillämpliga regler och lagar samt kriterierna för att bedöma om kraven är uppfyllda. Det är också viktigt att de personer som utför besiktningar är godkända av de försäkringsbolag som är involverade.

17 Jul 2023