Badrumsrenovering – glöm inte en rörmokare

I Sverige i allmänhet och i Stockholm i synnerhet så har man under senare år sett en markant ökning av olika renoveringar. Ska man peka på två stycken som sticker ut sett till antalet så handlar det om en köks- och en badrumsrenovering. Tyvärr så sticker även dessa rum ut då det kommer till problem; i och med att renoveringar i båda dessa områden involverar vatten så är skador ganska vanliga. Kostsamma och svårkorrigerade sådana. En vatten- eller en fuktskada blir sällan billig och här beror uppkomsten av sådana allt för ofta på rent slarv.

Kort och gott: det finns många vattenskador som med lätthet skulle kunna undvikits om personen i fråga tagit hjälp snarare än att gjort jobbet på egen hand. Att man får renovera ett badrum själv – dra vatten, lägga kakel, sätta upp badrumsskåp, sätta upp hyllor och så vidare är nämligen inte synonymt med att man kan göra det.

Ser man till Stockholm så finns det dock även en annan aspekt till varför privatpersoner renoverar och väljer bort den professionella hjälpen – nämligen den rent ekonomiska. Detta förklaras av att priserna på bostadsmarknaden stigit och hållit sig konstant på en hög nivå i Stockholm och där exempelvis ett nyrenoverat badrum kan innebära en högre vinst. Kort sagt: kan man renovera sitt badrum innan försäljning och tjäna pengar på det – ja, då gör man också det.

Däri ligger egentligen inget problem; problemet är att man snålar in på arbetskostnader och tänker ungefär ” Äh, jag ska ändå inte bo kvar – jag kan lika gärna sköta renoveringen på egen hand och tjäna än mer pengar ”. Frågan är bara hur mycket pengar man tjänar när en vattenskada visar sig och där köparen vill ha lite information kring vilket företag som anlitas...

Anlita en rörmokare i Stockholm

Vårt råd: ta hjälp. Åtminstone av en rörmokare i Stockholm som ser till att vatten och avlopp dras på ett korrekt sätt. Oavsett här om det handlar om ett kök eller badrum; en rörmokare kostar inte så mycket pengar att anlita – i synnerhet inte i Stockholm där du kan använda dig av den rådande konkurrensen (ta in offerter, jämför, anlita en billigare rörmokare) och där du dessutom kan använda dig av rot-avdraget (som naturligtvis gäller över hela landet) och dra av 30% av den totala arbetskostnaden.

Naturligtvis så vore det bästa om folk insåg värdet i att ta hjälp med allt som rör en badrumsrenovering; men får vi välja ett specifikt område så rä det alltså en rörmokare. Det är nämligen där problemen allt som oftast visar sig då privatpersoner ger sig på olika renoveringsprojekt.

Som ett sista tips här: om du står på andra sidan och således ska köpa en bostad i Stockholm vars badrum eller kök nyligen renoverats: se till att besiktiga det grundligt innan du skriver på. Som sagt; det finns en risk att köparen på egen hand skött renoveringen och att du köper grisen i säcken. Ställ frågor och – om möjligt – låt en rörmokare undersöka exempelvis badrummet.

21 Jan 2017