Att ta hjälp med trädfällning i Enköping behöver inte vara kostsamt

Träd är fantastiska men ibland måste man ändå ta ner dem. Att fälla träd själv kan vara både svårt och farligt. Därför ska man ta hjälp av ett företag specialiserat på trädfällning i Enköping.

Att beräkna fallriktning på träd är svårt och ibland finns det inte heller tillräckligt med utrymme. I stället för att fälla trädet i ett enda stycke måste man då istället ta ner trädet bit för bit. Tekniken kallas sektionsfällning och används också för träd som står nära hus, vägar, kraftledningar och där människor rör sig. För att kunna såga ner de olika grenarna brukar arboristen klättra upp i trädet. Men i de fall trädet är försvagat och i dåligt skick använder man sig av en skylift eller kranbil.

Tänk på att det blir en massa material att ta hand om efter en trädfällning

Vill man ha hjälp med trädfällning i Enköping kan det vara en god idé att jämföra priser mellan olika företag som är specialiserade på trädfällning. Som privatperson kan man också använda sig av rutavdraget, vilket brukar få ner priset en hel del. När man fäller ett träd blir det ganska mycket material att ta hand om efteråt. Många trädfällningsföretag erbjuder därför också extratjänster som exempelvis flisning och vedsågning. Men man kan också få hjälp med att forsla bort trädet om man hellre vill det. Är tanken att man ska plantera något på platsen där trädet stått kan det vara en god idé att välja en trädfällningsfirma som kan hjälpa till med stubbfräsning.

2 Feb 2022