Att bygga balkong på villa

Att bygga en balkong på villan är en säker värdehöjare – om det görs på rätt sätt vill säga. Det finns mycket som kan gå snett vid ett balkongbygge för den som inte tar uppgiften på allvar. Framför allt handlar det om att säkerställa att balkongen får rätt hållbarhet utifrån material och dimensioner, men även utformningen är väldigt viktig. Balkongen måste anpassas till huset så att den smälter in och blir en del av fastigheten, annars riskerar den att se malplacerad ut.

Till sist är det också av allra största vikt att ta reda på om balkongen kräver bygglov och vad som står om balkonger i detaljplanen för området du bor i. Generellt kan man säga att en balkong alltid kräver bygglov, men det finns faktiskt undantag från bygglovsplikten för små tillbyggnader, och är balkongen tillräckligt liten kan du slippa bygglov.

Hur ska balkongen se ut?

Det finns många olika typer av balkonger, och de passar olika bra in på olika hus. Hur stor balkongen kan bli avgörs inte bara av hur stort behov familjen har, den måste anpassa i storlek efter husets storlek. Har ni ett litet hus finns det en gräns för hur stor balkongen kan byggas utan att det ser konstigt ut, och då kanske det inte blir möjligt att bygga en balkong där man kan sitta tio personer och äta middag. Då kan det vara läge att överväga om det inte vore bättre att bygga en terrass.

Ta hjälp av en entreprenör eller en arkitekt när balkongen ska utformas. Då får du en balkong som smälter in på fasaden, har rätt dimensioner och hållfasthet och dessutom har goda chanser att ges bygglov. En behörig arkitekt eller byggnadsingenjör kan även hjälpa dig att fylla i själva bygglovsansökan. Särskilt i äldre områden med strikta detaljplaner är det av stor vikt att balkongen utformas på ett sätt som harmonierar med både huset och omgivningen och att göra rätt från början besparar dig och familjen mycket besvär.

Hur är det med bygglov?

Exakt var gränsen går vad gäller bygglov är lite flytande. Vanligtvis räknas en balkong som en ändring av fasaden, och för sådana behövs bygglov, både i områden med detaljplan och områden utanför. Sedan 2017 finns dock ett undantag från bygglovsplikten för mindre tillbyggnader som terrasser och balkonger, om de är tillräckligt små och inte kommer närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter.

Det viktigaste är att inte chansa, utan alltid kontakta byggnadsnämnden i kommunen och berätta vad du tänker göra. Även om inte bygglov behövs finns vanligen an anmälningsplikt när man ska göra en tillbyggnad. Du måste också kolla områdets detaljplan, för vissa områden som räknas som särskilt värdefulla tillåts ingen fasadändring över huvud taget, och då får du helt enkelt inte bygga en balkong.

Balkong ett lyft för villan

Visst kan man klara sig utan balkong på villan, man har ju hela trädgården och kanske en altan där man kan njuta av sol och utomhusluft. Men en balkong är något speciellt. Förutom att man får en extra, upphöjd plats med utsikt och dessutom en tillökning av bostadsytan, kan en balkong verkligen bli en estetisk tillgång till ett hus om den utformas på ett bra sätt och byggs av en erfaren och professionell entreprenör. På så vis blir en balkong på alla sätt en investering.

Läs mer på https://www.byggabalkong.org.

28 Feb 2019