Asbestsanering Uppsala - viktigt att tänka på

Asbest som byggmaterial användes intensivt fram till 1979 och det är sedan 1982 totalförbjudet att använda i Sverige. För att det är dåligt och osäkert? Nej, ser man till asbest så handlar det om ett byggmaterial som få andra kan matcha: det är beständigt, hållbart, erbjuder överlägsen isolering både vad gäller värme och buller och det är dessutom utmärkt som brandskydd.

Anledningen till att asbest inte längre används är att det är livsfarligt. Det finns emellertid fortfarande en massa hus och byggnader med asbest i konstruktionen. Bor du i ett äldre hus i Uppsala så kan det definitivt vara läge att undersöka detta närmare. Genom att kontakta en professionell aktör inom asbestsanering i Uppsala för en undersökning och en eventuell sanering så kan du leva tryggt och säkert igen.

Vad innebär då en asbestsanering i Uppsala? Vi tittar närmare på detta genom att rada upp några punkter som ger lite mer fakta - som följer:

  • Asbest är livsfarligt i samband med hantering. Bor du i ett hus i Uppsala där asbest finns så innebär inte detta per se att du är exponerad för stora risker i att exempelvis drabbas av cancer. Det är först i samband med exempelvis rivning eller då material innehållande asbest går sönder som faran uppenbarar sig. Dammet som sprids - och som du andas in - är det farliga. Ett företag inom asbestsanering i Uppsala kan mäta och kontrollera om det finns asbest i ditt hus. Skulle det vara så - ja, då agerar du utifrån den informationen och går vidare med samma företag inom asbestsanering.
  • Professionell sanering krävs. Om det skulle finnas asbest i ditt hem - i kakelugnen, i fogarna, i isoleringen eller i exempelvis eternitplattor - så måste saneringen ske professionellt. Det innebär att ett utbildat företag hanterar projektet och anmäler detta till Arbetsmiljöverket. I samband med en asbestsanering i Uppsala ska området spärras av, skyltar ska sättas upp och rätt skyddsutrustning och hantering ska intas.
  • Riv aldrig på egen hand! Det man måste vara medveten om är att äldre hus de facto kan ha material innehållande asbest i sig. Det innebär att du aldrig ska påbörja en större renovering eller en rivning utan att ha undersökt detta innan. Ta alltid det säkra före det osäkra!

Ta del av mer information om asbestsanering i Uppsala här: asbestsaneringuppsala.se.

26 Mar 2023