Asbestsanering: en lönsam vidareutbildning för rivningsarbetare

Som rivningsarbetare är det viktigt att ha rätt kompetens för att kunna utföra arbetet säkert och effektivt. En vidareutbildning i asbestsanering kan vara en investering som lönar sig i längden.

Genom att gå en utbildning i asbestsanering kan du arbeta säkert och få fler kunder inom rivningsbranschen.

Vad är asbest och varför är det farligt?

Asbest är en grupp mineraler som tidigare användes flitigt i byggmaterial på grund av dess brand- och värmebeständiga egenskaper. Asbest är dock mycket hälsofarligt och kan orsaka allvarliga sjukdomar som lungcancer och asbestos. Asbestfibrer frigörs när materialet utsätts för slitage eller rivning och kan andas in av människor vilket i sin tur kan leda till sjukdomar.

Krav på säkerhet och skyddsåtgärder vid asbestsanering

Arbetsmiljöverket ställer höga krav på säkerhet och skyddsåtgärder vid asbestsanering för att minimera risken för att människor utsätts för asbestfibrer. Det är därför viktigt att ha rätt kunskap och utbildning för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt.

Vad ingår i en bra utbildning i asbestsanering?

En bra utbildning i asbestsanering bör innehålla en kombination av teoretisk och praktisk kunskap. Det är viktigt att få lära sig om gällande föreskrifter och riktlinjer för att kunna arbeta säkert och uppdatera sina kunskaper kontinuerligt. Dessutom är det viktigt att lära sig om hur man hanterar skyddsutrustning och vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga vid asbestsanering.

En bra asbestkurs bör även innehålla praktiska moment där man får öva på olika delar av asbestsanering. Det kan handla om att lära sig identifiera asbest i byggnader, att hantera utrustning och att isolera områden där asbestsanering ska utföras.

Flexibla utbildningar för yrkesverksamma

Om du redan arbetar som rivningsarbetare finns det många flexibla utbildningar som kan kombineras med arbete. Genom att vidareutbilda dig i asbestsanering kan du få en konkurrensfördel gentemot andra rivningsföretag och öka dina chanser att få fler uppdrag.

27 Apr 2023