5 kända byggnader har eller ska rivas i Stockholm

På grund av enormt höga markvärden och stor efterfrågan på bostäder och kontor har företag som arbetar med att riva hus i Stockholm definitivt inte svårt att få in jobb. För trots att det ofta är historiska byggnader så rivs det hus i en stor mängd. Allt för att skapa plats till moderna lösningar. 

1880tals-huset vid Abba Museet

Byggnaden som står precis bredvid Abba Museet är köpt av Björn Ulveus företag med målet att bli ett hotell. Men någon rivning blev det inte direkt efter köpet eftersom Stadsmuseet ansåg att det fanns kulturhistoriska värden i huset, som är från 1880-talet. Frågan var i början av 2017 inte avgjord men mycket talar för att det blir ännu ett historiskt hus som blir rivet inom kort. 

Tullhuset

Att Tullhuset i Stockholm ska rivas är klart. Det har varit ett mycket omdiskuterat projekt då flera partier antingen varit tveksamma eller negativa mot rivningen. Det har även kommit in många åsikter från privatpersoner som vänder sig emot målet med rivningen. Det är vanligt att riva hus i Stockholm för att ge plats till bostäder men i detta fall är det tänkt bli en ny stor byggnad för Nobelstiftelsen. Det skulle skapa en stor skillnad i utseendet av området och många anser även att Nobelstiftelsen borde prioritera att lägga pengar på annat. Exakt när och hur rivning kommer att ske var däremot inte klart i början av 2017. Då väntade en del rättsliga processer. 

Astoriahuset

Efter de så kallade ”Klararivningarna” infördes ett förbud mot att riva hus i Stockholm. Det resulterade i att extremt få rivningar genomfördes under 80- och 90-talet. Det är något som ändrats på 2000-talet och det blev då klart att exempelvis en flygelbyggnad till Astoriahuset skulle rivas. Tanken är att det ska bli kontorshus i denna byggnad. Det var i alla fall klart från både Länsstyrelsen och Stockholms Stad. Däremot valde vissa att ändå överklaga beslutet till Mark- och miljödomstolen. 

Kontorshus på Liljeholmen

Flera större kontorskomplex, som byggdes på 70-talet eller 80-talet, finns på listan bland de företag som arbetar med att riva hus i Stockholm. I centrala Stockholm revs exempelvis kvarteret kring Gallerian och det gäller även Passagenhusen. På Liljeholmen skapas därmed en stor skillnad i stadsplaneringen när större kontorskomplex jämnas med marken för att ge plats åt vad man idag har större behov av, bostäder. 

Låga funkishus på Kungsholmen

Länge var de gamla och låga funkishusen ett klassiskt inslag i stadsmiljön på Kungsholmen. Många som bor på Kungsholmen saknar dessa inslag men samtidigt har rivningar gett möjlighet till utveckling och funktionella lösningar. Är du intresserad av att få ett hus rivet? Läs då här: www.rivahus.com.

29 Jan 2018